ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Temporal aggregation Gqarch(1,1)
Δημιουργός :Γκουτζιομήτρος, Νικόλαος
Συντελεστής :Ντέμος, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με το temporal aggregation στο GQARCHC(1,1) μοντέλο (Generalized Quadratic Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), το οποίο είναι ένα univariate μοντέλο. Ας το πάρουμε λοιπόν απ΄ την αρχή και ας δούμε πρώτα τι είναι το temporal aggregation και στην συνέχεια θα μιλήσουμε συνοπτικά και για την οικογένεια των GARCH μοντέλων. Temporal aggregation λοιπόν ονομάζουμε την κατάσταση κατά την οποία μία μεταβλητή, που εξελίσσεται στο χρόνο, δεν μπορεί να παρατηρηθεί σε όλα τα χρονικά διαστήματα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται πολύ συχνά στα οικονομικά και αφορά τις χρονοσειρές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΑΕΠ μιας χώρας που το μετράμε συνήθως ανά τρίμηνο κι επομένως τα δεδομένα που έχουμε είναι σε τριμηνιαία βάση, η υψηλότερη τουλάχιστον συχνότητα που μπορούμε να βρούμε. Δεν μετριέται πουθενά σε καθημερινή βάση το ΑΕΠ. Αυτό μάλλον συμβαίνει γιατί είναι μια σύνθετη και ακριβή από άποψη κόστους διαδικασία, το να συλλέγουμε διαρκώς δεδομένα και να βγάζουμε συνεχή αποτελέσματα για το ΑΕΠ. Άλλες μεταβλητές που μπορούμε να αναφέρουμε ως παραδείγματα είναι η απόδοση ενός δεκαετούς ομολόγου μιας χώρας ή η απόδοση μιας μετοχής. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι για την απόδοση μιας μετοχής κάποιας εισηγμένης εταιρείας, μπορούμε να βρούμε υψηλότερης συχνότητας δεδομένα σε σχέση με το ΑΕΠ, όπως για παράδειγμα, ημερήσια στοιχεία. Πάλι όμως δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα στοιχεία για το πώς κινήθηκε για μία ώρα η μετοχή πριν από δέκα χρόνια. Μπορούμε επομένως να καταλάβουμε πόσο συχνό φαινόμενο είναι το temporal aggregation στα οικονομικά.
Λέξη κλειδί :Temporal aggregation
Μοντέλο GQARCHC(1,1)
Maximum likelihood (ML) (Μέγιστη Πιθανοφάνεια)
Ημερομηνία έκδοσης :22-01-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Goutziomitros_2015.pdf

Τύπος: application/pdf