ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας: Μια εμπειρική μελέτη των επιδράσεων τους στην ελληνική αγορά εργασίας
Δημιουργός :Χαντσούλη, Ευφροσύνη
Συντελεστής :Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να διερευνήσει κατά πόσο οι διαρθρωτικές μεταβολές που υιοθετήθηκαν με βάση τα συμφωνηθέντα στα μνημόνια συνεργασίας της Ελλάδας και της λεγόμενης Τρόικας (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας,επέδρασαν και μετέβαλαν τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένηςαγοράς. Αφού αρχικά διερευνά τη θεωρητική υποστήριξη της λήψης συγκεκριμένων διαρθρωτικών μέτρων, η εργασία στην συνέχεια περιγράφει τα δομικά προβλήματα της Ελληνικής Αγοράς Εργασίας και κατόπιν ελέγχει κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις επέδρασαν σε τέσσερις (4) μεταβλητές: στην ανεργία (και επομένως στηναπασχόληση), στο ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας, στο εργατικό κόστος,αλλά και στην ανταγωνιστικότητα εν γένει της Ελληνικής οικονομίας. Τέλος η εργασία ελέγχει την επίδραση των μέτρων τόσο στις διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού(γυναίκες, νέοι κάτω των 25 ετών κ. ά) όσο και στις διάφορες Περιφέρειες της Χώρας.Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι πως οι διαρθρωτικές μεταβολές που υιοθετήθηκαν, και ιδιαίτερα οι νόμοι που επέδρασαν αποφασιστικά στο εργατικό κόστος (Νόμοι 4024/2011 και 4046/2012) αναχαίτισαν αρχικά, σταθεροποίησαν στη συνέχεια και τελικά αντέστρεψαν την πορεία αύξησης της ανεργίας. Αυτό ισχύει γιαόλες τις υποκατηγορίες της ανεργίας. Όσον αφορά στο κόστος εργασίας και στην ανταγωνιστικότητα, αυτές οι μεταβλητές φαίνεται ότι επηρεάζονται ήδη από την υιοθέτηση των πρώτων μέτρων (του έτους 2010.Τέλος, τα μέτρα δεν επέδρασαν με τονίδιο τρόπο στην ανεργία στις διάφορες Περιφέρειες της Χώρας.
Λέξη κλειδί :Αγορα εργασίας
Μνημόνια
Ανεργία
Ελληνική οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :22-05-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Hantsouli_2017.pdf

Τύπος: application/pdf