ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κρίση στην Ελλάδα 2010-2015
Δημιουργός :Χαραλαμπίδου, Σοφία
Συντελεστής :Κατσίμη, Μαργαρίτα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, όπως εκδηλώθηκε, ιδίως, μετά το 2010. Παρακολουθούνται οι σκέψεις για την αντιμετώπιση της από την Τράπεζα Ελλάδος, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Διοίκηση της, κατά την περίοδο 2010-2015.Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση και η πολιτική για την αντιμετώπιση ή την εκμετάλλευση της, με τα μέτρα λιτότητας και την δημοσιονομική πειθαρχία,τραυμάτισαν βάναυσα την οικονομία και την κοινωνία, αλλά ωστόσο δεν βοήθησαν,ούτε κατανόησαν, τα ιδιαίτερα χαρσκτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Η εσωτερική υποτίμηση, οι περικοπές των δημοσίων δαπανών, η επίθεση κατά της εργασίας, είχαν ως αποτέλεσμα την βύθιση της οικονομίας σε πρωτόγνωρη ύφεση. Η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ως εργαστήριο πειραμάτων της νέας πολιτικής τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης, για την διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με την εντατικοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, που είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του κοινωνικού κράτους, την πίεση στην εργασία, με μια θεραπεία σοκ, η οποία προκάλεσε δέος .
Λέξη κλειδί :Οικονομική κρίση
Ελλάδα
Δημοσιονομική πειθαρχία
Ανεργία
Ημερομηνία έκδοσης :22-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Haralampidou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf