ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δείκτες βιωσιμότητας
Εναλλακτικός τίτλος :Sustainnability indicators
Δημιουργός :Ριτσάκη, Αικατερίνη
Συντελεστής :Δημάκη, Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι δείκτες βιωσιμότητας και οι σύνθετοι δείκτες αναγνωρίζονται όλο καιπερισσότερο ως χρήσιμα εργαλεία για τη χάραξη πολιτικής και την επικοινωνία μετο κοινό στη μετάδοση πληροφοριών για τις χώρες και την εταιρική απόδοση, σετομείς όπως το περιβάλλον, η οικονομία, η κοινωνία, ή η τεχνολογική βελτίωση. Μετην οπτικοποίηση των φαινομένων και αναδεικνύοντας τις τάσεις, οι δείκτεςβιωσιμότητας απλοποιούν, αναλύουν και επικοινωνούν σύνθετες και περίπλοκεςπληροφορίες. Έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες που εργάζονται για τουςδείκτες και τα πλαίσια για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainable development/SD). Ηεργασία παρουσιάζει μια επισκόπηση των διαφόρων δεικτών βιωσιμότητας πουεφαρμόζονται στην άσκηση πολιτικής και συγκεντρώνει, επίσης, τις πληροφορίεςπου σχετίζονται με τη διαμόρφωση στρατηγικής των δεικτών βιωσιμότητας, τηνκλιμακοθέτηση, την κανονικοποίηση, τη στάθμιση και τη μεθοδολογίασυσσώρευσης.
Λέξη κλειδί :Δείκτες βιωσιμότητας
Βιώσιμη ανάπτυξη
Σύνθετοι δείκτες βιωσιμότητας
Ημερομηνία έκδοσης :22-01-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ritsaki_2015.pdf

Τύπος: application/pdf