ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εταιρική διακυβέρνηση. Από την θεωρία στην πράξη.Μια συγκριτική προσέγγιση
Δημιουργός :Χατζηπαναγιώτου, Μυρσίνη
Συντελεστής :Πεχλιβάνος, Λάμπρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εταιρική διακυβέρνηση είναι τόσο παλιά όσο και το εμπόριο, μόνο οόρος εταιρική διακυβέρνηση είναι σχετικά νέος. Ο Shakespeare κατανόησε πολύνωρίς τις προκλήσεις που συνεπάγονταν η έννοια. Ο Antonio στον Έμπορο τηςΒενετίας, εκφράζει έντονη ανησυχία, καθώς παρακολουθεί τα πλοία του, νασαλπάρουν και να χάνονται από τα μάτια του. Ωστόσο οι φίλοι του ευγενικά τουυπενθυμίζουν ότι δεν είναι άξιο απορίας, αφού έχει εμπιστευτεί την περιουσία τουκαι έχει αναθέσει την επιτυχία, του όλου εγχειρήματος σε άλλους. Οποτεδήποτεοι κάτοχοι ή τα μέλη μιας επιχείρησης αναθέτουν σε αντιπρόσωπους τηλειτουργία μιας επιχείρησης, αναπόφευκτα εγείρονται ζητήματα εταιρικήςδιακυβέρνησης.Ο Adam Smith (1723-1793) οικονομολόγος και φιλόσοφος που κατείχε τηνέδρα της ηθικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, ερμήνευσε τιςλειτουργίες της οικονομίας με όρους της αγοράς και σήμερα θεωρείται οστοχαστής της ελεύθερης αγοράς και ο πατέρας της σύγχρονης οικονομικήςεπιστήμης. Ωστόσο η καχυποψία του για τη διοίκηση των επιχειρήσεων ήταντόσο έντονη, όσο και των σύγχρονων ακαδημαϊκών. Οι σχολιασμοί του για τησυμπεριφορά των διοικούντων αποτελούν μια κλασική άποψη, για την εταιρικήδιακυβέρνηση : αυτοί που διοικούν τις επιχειρήσεις είναι οι διαχειριστές τωνχρημάτων άλλων, όχι δικών τους, επομένως είναι αναμενόμενο να μηνεπαγρυπνούν τόσο. όσο αν θα ήταν δικά τους. Οι στόχοι των ιδιοκτητώνενδέχεται να είναι διαφορετικοί από εκείνους, που θέτουν αυτοί που ελέγχουντην επιχείρηση.
Λέξη κλειδί :Εταιρική διακυβέρνηση
Επιχειρήσεις
Επενδυτές
Συστήματα διακυβέρνησης
Ημερομηνία έκδοσης :14-12-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Hatzipanagiotou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf