ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο μιας κοινωνικής Ευρώπης.
Δημιουργός :Σαμιάκου, Χρυσάνθη-Ελένη
Συντελεστής :Πλιάκος, Αστέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Με την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με την Συνθήκη της Ρώμης (1958) τέθηκαν τα θεμέλια για την οικονομική Ένωση των ισχυρότερων-τότε- κρατών της δυτικής πλευράς της ευρωπαϊκής ηπείρου. Από την συγκρότησή της, η ΕΟΚ στόχο είχε την δημιουργία μιας κοινής αγοράς μέσω μια τελωνειακής ένωσης και της κατάργησης των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών-μελών. Προκειμένου να καταστούν εφικτοί οι παραπάνω στόχοι ήταν απαραίτητες οι προβλέψεις για την ελευθερία διακίνησης εμπορευμάτων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και παραγωγικού δυναμικού. Ακρογωνιαίος, λοιπόν, λίθος συγκρότησης της ΕΟΚ ήταν η ελευθερία διακίνησης ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο επίτευξης των οικονομικών στόχων της κοινότητας.
Λέξη κλειδί :Εθνικά συστήματα
Κοινωνική ασφάλιση
Αρχή ίσης μεταχείρισης
Ημερομηνία έκδοσης :19-10-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Samiakou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf