ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι επιπτώσεις της κρίσης στον επιχειρηματικό κόσμο:Στοιχεία του Τειρεσία - κλειστές επιχειρήσεις:ανάλυση χρονολογικών σειρών
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of the crisis in the world of business: data used from Teiresias.AEDefunct companies in Central Commercial Markets:Timeseries Analysis
Δημιουργός :Salpea, Elissavet
Συντελεστής :Λειβαδά, Αλεξάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια ανάδειξης ορισμένων συνιστωσών που ερμηνεύουν την οικονομική κρίση του επιχειρηματικού κόσμου και το επιχειρηματικό κλίμα, μέσω της ανάλυσης χρονολογικών σειρών, με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου E-Views. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε σε δεδομένα που αφορούν τον αριθμό των καταχωρήσεων «απλήρωτων συναλλαγματικών» και «ακάλυπτων επιταγών» καθώς και ερμηνευτικές μεταβλητές, δυο μακροοικονομικών μεγεθών, του ποσοστού της «ανεργίας» και του «δείκτη βιομηχανικής παραγωγής», κατά την περίοδο 2004-2014 σε μηνιαία βάση. Επίσης, το επιχειρηματικό κλίμα διερευνήθηκε από το ύψος των κλειστών καταστημάτων, ήαλλιώς των «λουκέτων» σε κεντρικές εμπορικές αγορές της Αθήνας και της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, εξετάσαμε ξεχωριστά το διάστημα της οικονομικήςκρίσης για την περίοδο 2010-2014 με τη χρήση μιας ποιοτικής ψευδομεταβλητής για τα συγκεκριμένα έτη αναφοράς. Στην παρούσα διπλωματική πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των μεταβλητών αυτών και διεξάγονται πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα μέσω των εργαλείων οικονομετρικής ανάλυσης και συγκεκριμένα την ανάλυση χρονολογικών σειρών, σε μια προσπάθεια ερμηνείας της κρίσης του επιχειρηματικού κόσμου μέσα από αυτά τα μεγέθη.
Λέξη κλειδί :Στοιχεία του Τειρεσία
Κλειστές επιχειρήσεις
Χρονολογικές σειρές
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Salpea_2016.pdf

Τύπος: application/pdf