ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Άριστος τρόπος εισόδου μιας πολυεθνικής σε νέα αγορά: Επιλογή μεταξύ εξαγωγών, δημιουργίας νέας μονάδας και εξαγορών
Δημιουργός :Καζάνα, Αναστασία
Συντελεστής :Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η συνεχής επέκτασή τους, σε συνδυασμό με την επιθυμία των καταναλωτών για διαφορετικές ποικιλίες προϊόντων, οδηγούν τις επιχειρήσεις στο να ψάχνουν τρόπους ανάπτυξης και προσέγγισης νέων αγορών. Πώς το πετυχαίνουν αυτό; Κάνοντας επενδύσεις και ανοίγματα σε ξένες αγορές. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να εισέλθουν στις αγορές αυτές δεν είναι μόνο ένας. Προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα επιλογών μεταξύ των οποίων καλούνται να επιλέξουν. Τους διάφορους αυτούς τρόπους μπορούμε να τους χωρίσουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία στην οποία η επιχείρηση δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να παρέχει τα προϊόντα ή της υπηρεσίες της στη νέα αγορά και στην δεύτερη κατηγορία, στην οποία η επιχείρηση επιλέγει να έχει φυσική παρουσία εκεί όπου επιδιώκει να επεκταθεί. Η δεύτερη κατηγορία ονομάζεται και άμεση ξένη επένδυση (ΑΞΕ).
Λέξη κλειδί :Παγκοσμιοποίηση αγορών
Επενδύσεις
Επιχειρηματικές δραστηριότητες
Ποιότητα προϊόντος
Ημερομηνία έκδοσης :29-05-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kazana_2015.pdf

Τύπος: application/pdf