ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσια πολιτική και οικονομική πολιτική:Προτάσεις πολιτικής
Δημιουργός :Γουναλάκης, Αντώνης
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή περιλαμβάνει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας στο αντικείμενο της θεωρίας οικονομικής μεγέθυνσης, ιδιαίτερα της θεωρίας ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης. Έπειτα παρουσιάζεται αναλυτικά το υπόδειγμα Solow-Swan (1956), το οποίο θεμελίωσε τη νεοκλασική προσέγγιση περί αδυναμίας της δημοσιονομικής πολιτικής να επηρεάσει το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης στο μακροχρόνιο ορίζοντα, καθώς αυτός καθορίζεται εξωγενώς. Στη συνέχεια όμως, με την επέκταση του υποδείγματος και την εισαγωγή της δημόσιας υποδομής στη συνάρτηση παραγωγής (Barro 1990), παρατηρούμε την ιδιαίτερα ωφέλιμη συμβολή της στην προσπάθεια της οικονομίας να επιτύχει τον πολυπόθητο στόχο της ισόρροπης ανάπτυξης στο μακροχρόνιο ορίζοντα (balanced growth path).
Λέξη κλειδί :Οικονομική μεγέθυνση
Solow-Swan model
Balanced growth path
Ημερομηνία έκδοσης :29-02-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gounalakis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf