ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: 10 χρόνια μετά, μαξιμαλιστικοί στόχοι, μινιμαλιστικά αποτελέσματα
Δημιουργός :Ντερτίνη, Μαρία
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερυνυθεί το εάν, υπό ποιές συνθήκες και σε ποιο βαθμό εκπληρώνονται οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, όπως αυτοί τέθηκαν το Μάρτιο 2003 από το έγγραφο της Επιτροπής «Wider Europe – Neighborhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbors».
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας
Ανθρώπινα δικαιώματα
Δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
Ημερομηνία κατάθεσης :30-06-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ntertini_2014.pdf

Τύπος: application/pdf