ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημοσιονομικές κρίσεις στην Ελλάδα: οι μεγαλύτερες δημοσιονομικές κρίσεις του ελληνικού κράτους από την ίδρυση του μέχρι σήμερα
Δημιουργός :Θεοφάνη, Έλενα
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σαράντης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μια αναδρομή των δημοσιονομικών κρίσεων στην Ελλάδα, ώστε να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα των κοινών χαρακτηριστικών τους και των διαχρονικών λαθών στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Στην πρώτη ενότητα προβάλλουμε το θεωρητικό υπόβαθρο των δημοσιονομικών κρίσεων, με βάση το δημόσιο χρέος, την οικονομική ύφεση και την πτώχευση ενός κράτους.Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται οι δημοσιονομικές κρίσεις του ελληνικού κράτους, από την ίδρυσή του μέχρι την εποχή του Βενιζέλου. Τα δάνεια της Ανεξαρτησίας δείχνουν πώς η Ελλάδα ξεκίνησε να δανείζεται με ιδιαίτερα επαχθείς όρους. Στη συνέχεια, αναλύονται η κρίση επί Καποδίστρια, επί Όθωνος, επί Τρικούπη και επί Βενιζέλου. Στην τρίτη ενότητα γίνεται αναφορά στην ελληνική οικονομία της σημερινής κρίσης. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται μια ποσοτική ανάλυση των μακροοικονομικών μεγεθών που δείχνουν την κρίσιμη κατάσταση της χώρας από το 1995-2014, με επίκεντρο τα «δίδυμα» ελλείμματα.Στη συνέχεια της εργασίας αυτής γίνεται μια συγκριτική διερεύνηση όλων των παραπάνω δημοσιονομικών κρίσεων.Η πέμπτη ενότητα αναφέρει συνοπτικά τις εναλλακτικές αντιδράσεις των ελληνικών κυβερνήσεων σε περιόδους κρίσεων και διογκωμένων χρεών.Τέλος, στην τελευταία ενότητα παραθέτουμε κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη συγγραφή της διατριβής αυτής.
Λέξη κλειδί :Δημοσιονομική κρίση
Δημόσιο χρέος
Οικονομική κρίση
Πτώχευση
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theofani_2016.pdf

Τύπος: application/pdf