ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η είσοδος της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Δημιουργός :Παπαηλιοπούλου, Ιωάννα-Μαρία
Συντελεστής :Μούτος, Θωμάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σε αυτή την εργασία επιχειρήσαμε να περιγράψουμε τις επιπτώσεις που θα προκύψουν από την πρόσφατη ένταξη της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τόσο για την ίδια τη Ρωσία , όσο και για το διεθνές εμπορικό περιβάλλον. Στην πρώτη ενότητα εκθέτουμε τα βασικά στοιχεία λειτουργίας του ΠΟΕ που αφορούν κυρίως το θεσμικό πλαίσιο και τους πολυμερείς γύρους διαπραγματεύσεων. Στη δεύτερη ενότητα παρακολουθούμε μέσα από μία σύντομη οικονομική επιθεώρηση τα βασικά θεσμικά χαρακτηριστικά της οικονομίας, τις διαρθρωτικές αδυναμίες, την πρόοδο που έχει σημειώσει για να γίνει μια οικονομία της αγοράς, τους βασικούς δείκτες που αφορούν το διεθνές εμπόριο καθώς και τη διάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Στη Τρίτη ενότητα παρουσιάζουμε αναλυτικά τις δεσμεύσεις στις οποίες προχώρησε η χώρα τόσο στο τομέα των προϊόντων όσο και στο τομέα των υπηρεσιών, εκθέτοντας παράλληλα τις βασικές διατάξεις διεθνούς οικονομικού δικαίου που διέπουν το καθεστώς λειτουργίας του ΠΟΕ. Στη τέταρτη ενότητα εκθέτουμε όλες τις πιθανές συνέπειες που θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία στα εισοδήματα, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές καθώς και στους παραγωγικούς κλάδους. Το βασικό μας συμπέρασμα είναι ότι κατά κύριο λόγο τα οφέλη για τη ρωσική οικονομία θα προκύψουν από την απελευθέρωση των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Επιπλέον, βλέπουμε πως η μονοπωλιακή δύναμη της Ρωσίας στην παραγωγή και διανομή φυσικού αερίου επηρεάζει τη τιμή της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.
Λέξη κλειδί :Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Οικονομία
Ρωσία
Ημερομηνία :2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papailiopoulou_2013.pdf

Τύπος: application/pdf