ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευρωπαϊκή βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες
Δημιουργός :Ντατιανίδης, Γεώργιος
Συντελεστής :Μούτος, Θωμάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στη σημερινή διεθνή πραγματικότητα οι ανεπτυγμένες χώρες αποτελούν μια πολύ μικρή μειοψηφία. Ο αναπτυσσόμενος κόσμος, που αποτελεί και την πλειοψηφία του πλανήτη από πλευράς πληθυσμού, εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να ζει σε συνθήκες ένδειας. Παρά τη βελτίωση ορισμένων γενικών συνθηκών, την αύξηση του παγκόσμιου πλούτου και τον πολλαπλασιασμό των τεχνολογικών δυνατοτήτων ο κόσμος αυτός, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτος στις ασθένειες, τα οικονομικά πλήγματα και τις φυσικές καταστροφές, δεν συμμετέχει ουσιαστικά και δεν επωφελείται από τις διεθνείς διαδικασίες οικονομικής ενσωμάτωσης (economic integration), και βρίσκεται συχνά εκτεθειμένος σε αυταρχικούς θεσμούς του κράτους και της κοινωνίας. Χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από ασθένειες που μπορούν να αντιμετωπισθούν. Η πραγματικότητα αυτή αποτελεί μέγιστο ηθικό, πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα της εποχής μας. Το φαινόμενο της φτώχειας αποτελεί το βασικό γενεσιουργό και πολλαπλασιαστικό αίτιο σοβαρών κινδύνων, όπως οι ένοπλες συρράξεις, το διεθνές εμπόριο ανθρώπων (human trafficking), ναρκωτικών και όπλων, καθιστώντας επισφαλή την ανάπτυξη και την ευημερία. Η καταπολέμηση της φτώχειας, των ασθενειών, του αναλφαβητισμού και της πείνας αναδεικνύεται σε μείζονα προτεραιότητα για τη Διεθνή Κοινότητα, ενώ θα πρέπει να επιτευχθεί σε έναν κόσμο που ο πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 2 δισεκατομμύρια περίπου μέσα σε 25 χρόνια, με το 97% της αύξησης αυτής να έχει λάβει χώρα στις αναπτυσσόμενες χώρες.Η διεθνής οικονομική κρίση, η μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζει μεταπολεμικά ο κόσμος μας, έδειξε καθαρά πόσο αλληλεξαρτώμενες είναι οι οικονομίες και οι κοινωνίες σήμερα. Αν και δεν υπάρχει προηγούμενο αντιμετώπισης και διαχείρισης παρόμοιας κρίσης, η παγκόσμια κοινότητα δείχνει πιο ώριμη και πιο έτοιμη από ποτέ να συζητήσει, να συνεργαστεί και να βρει λύσεις από κοινού. Αναμφισβήτητα, η κρίση θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από την παγκόσμια κοινότητα για την καταπολέμηση της φτώχειας, ανακόπτοντας τους ρυθμούς ανάπτυξης και παρεμποδίζοντας τη διατήρηση και εξέλιξη των όποιων θετικών αποτελεσμάτων. Ο δυτικός και πλουσιότερος κόσμος, με πρώτη την Ευρωπαϊκή Ένωση-τον μεγαλύτερο δωρητή, παγκοσμίως, αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας –βρίσκεται ακόμη σε περίοδο ύφεσης. Αν οι χώρες και οι κοινωνίες, που μπορούν να βοηθήσουν τον αναπτυσσόμενο κόσμο, περιχαρακωθούν στα δικά τους προβλήματα, κινδυνεύει να ανατραπεί το έργο ετών. Τόσο για την κοινωνική συνοχή σε εθνικό επίπεδο όσο και για την ειρήνη σε διεθνές. Παράλληλα με τη διεθνή οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως ανθρωπότητα, αλλάζει τα δεδομένα και επαναπροσδιορίζει την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούν οι πολιτικές μας για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογία και την αναπτυξιακή συνεργασία και βοήθεια.
Λέξη κλειδί :Ξένη βοήθεια
Ευρωπαϊκή βοήθεια
Αναπτυξική συνεργασία
Ημερομηνία :2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Datyanidis_2010.pdf

Τύπος: application/pdf