ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στους δήμους στην Ελλάδα
Δημιουργός :Πετροδασκαλάκης, Μιχάλης
Συντελεστής :Κοέν, Σάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι παγκόσμιες ανακατατάξεις που παρατηρούνταισχεδόν σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου,προϊόντων, υπηρεσιών και ανθρώπων μεταξύ πληθώρας χωρών στα πλαίσια τηςπαγκοσμιοποίησης, αλλά και η σωρεία των εταιρικών σκανδάλων που απασχόλησαν τιςαναπτυγμένες χώρες της Δύσης, έχουν οδηγήσει τις διοικήσεις στην προσπάθειααναγνώρισης πιο αποδοτικών τρόπων άσκησης διοίκησης. Η θέσπιση μηχανισμώνελέγχου και καθιέρωσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου έχει αποτελέσει ένασημαντικό και χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια αυτή, σε διεθνές επίπεδο.
Λέξη κλειδί :Εσωτερικός έλεγχος
Τοπική αυτοδιοίκηση
Δήμοι και κοινότητες
Ημερομηνία έκδοσης :2007
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Petrodaskalakis_2007.pdf

Τύπος: application/pdf