ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Regional convergence: evidence from greek regions
Δημιουργός :Σακκάς, Στυλιανός
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens School of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :JEL classification: C21, R11, R58
Φυσική περιγραφή :61p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The present dissertation discusses the issue of regional convergence in Greece during the period 1995-2005. Following the theoretical concept of Barro and Salla-i-Martin, 1990, (β and σ convergence concepts), several tests are conducted to test for conditional or absolute convergence across Greek Regions. The results indicate absence of convergence across NUTS II regions while there is evidence of convergence at prefectural level (NUTS III). The effect of agriculture, industry and services sector is examined with the last one to have significance impact on growth and convergence. Last, we examine the effect of the implementation of European funding programs. Analytical literature reviews, as well as comments on Greek Regional Policy are stated as part of this dissertation.
Λέξη κλειδί :Convergence
Growth
NUTS
Regional development policy
Regional inequalities
Ημερομηνία :31-01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sakkas_2009.pdf

Τύπος: application/pdf