ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νέες υπηρεσίες στον καταναλωτή με χρήση barcode-scanning και RFID μέσω κινητού τηλεφώνου
Δημιουργός :Στεφάνου, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Πραματάρη,Αικατερίνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :187σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάλυση των σύγχρονων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την αυτόματη αναγνώριση δεδομένων ή συμβολοσειρών μέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών αυτόματης αναγνώρισης. Επίσης, εμβαθύνει σε εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην έρευνα και τη βιομηχανία και τέλος προτείνει μια υλοποίηση ενός prototype συστήματος για την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών.
This thesis studies the analysis of the current technologies used for automaticidentification of data using mobile phones or other automatic identification devices.Also, it deepens to applications developed (or in development) in research or industrykai finally suggests an implementation of a prototype system for the appliance of theprevious technologies.
Λέξη κλειδί :Barcode
Radio frequency identification systems (RFID)
Near Field Communication (NFC)
Aυτόματη αναγνώριση δεδομένων
Aυτόματη αναγνώριση συμβολοσειρών
Κινητά τηλέφωνα
Ημερομηνία :29-02-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stefanou_2008.pdf

Τύπος: application/pdf