ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Implications of the global economic and financial crisis for the European Union
Δημιουργός :Κοντοές, Δημήτριος
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη θα προσπαθήσει να αναλύσει τις χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις που είχε αυτή η τεράστια κρίση στους οικονομικούς κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι έκανε η τελευταία για να προστατέψει την ίδια, και άρα τα κράτη μέλη της από αυτές. Η δύναμη που είχε λάβει το νόμισμα του Ευρώ μετά από τη νομισματική ένωση, προστάτευσε μεν σε μεγάλο βαθμό τις χώρες από χρηματοπιστωτικές παγίδες κερδοσκόπων, δεν απέτρεψε δε σκληρές οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες συνεχίζουν να ταλανίζουν τις ευρωπαϊκές εθνικές οικονομίες. Πως αντέδρασε η Ένωση μπροστά στη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική πρόκληση της ιστορίας της; Καθοδήγησε τα κράτη-μέλη με οδηγίες για την αποφυγή κρυμμένων κινδύνων; Με ποια μακροοικονομικά και χρηματοπιστωτικά εργαλεία; Ποιες οι αδυναμίες του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού στερεώματος; Πως επηρεάστηκαν τα ίδια τα όργανα της Ένωσης; Μια τεράστια οικονομική κρίση αφήνει φυσιολογικά και τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις και αντιδράσεις. Ένα από αυτά αποτελεί η ανάδυση μιας χρόνιας «σύγκρουσης» οικονομικών πολιτικών συστημάτων. Δηλαδή το Αγγλοσαξωνικό πρότυπο από τη μια (anglo-saxon capitalism) και το Γαλλογερμανικό από την άλλη (continental capitalism). Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει εν κατακλείδι να προσεγγίσει επιστημονικά τα δυο αυτά μοντέλα καπιταλισμού.
Λέξη κλειδί :Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση 2008
Ευρωπαϊκή Ένωση
Παγκόσμια οικονομία
Καπιταλισμός
Ημερομηνία :2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kontoes_2009.pdf

Τύπος: application/pdf