ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καθετοποίηση και πολιτική ανταγωνισμού
Δημιουργός :Διαμαντόπουλος, Νίκος
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η καθετοποίηση αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της βιομηχανικής οργάνωσης και της πολιτικής ανταγωνισμού για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν και να γίνουν ποιο ανταγωνιστικές. Η καθετοποίηση μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο αποτελεσματικά τόσο μέσω κάθετων συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όσο και μέσω ενός πλέγματος κάθετων περιορισμών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει κατά πόσο αποτελεσματική και συμφέρουσα είναι η κάθετη ολοκλήρωση τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για την κοινωνική ευημερία. Αρχικά εξετάζουμε τα αποτελέσματα της καθετοποίησης όταν επιδρούν σε Intra-brand ανταγωνισμό, δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων που παράγουν και διανέμουν το ίδιο ομοιογενές προϊόν. Ο βασικός στόχος μέσω της καθετοποίησης είναι να ελέγχουν τις εξωτερικότητες, αυξάνοντας έτσι τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα της κάθετης δομής. Όπως θα δούμε, μπορεί σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε επιδείνωση του πλεονάσματος του καταναλωτή και συνεπώς της συνολικής κοινωνικής ευημερίας, αλλά όσο αφορά τον Intra-brand ανταγωνισμό η καθετοποίηση ωφελεί τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και τους τέλειους καταναλωτές, αυξάνοντας τελικά την συνολική κοινωνική ευημερία. Στην συνέχεια εξετάζουμε κατά πόσο οι κάθετοι περιορισμοί και γενικότερα η καθετοποίηση επιδρά σε δομές με Inter-brand ανταγωνισμό, δηλαδή κατά πόσο επηρεάζονται κάθετες δομές με διαφορετικά προϊόντα. Σε αντίθεση με πριν, εδώ δεν είναι δυνατόν να έχουμε πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για παρά-δειγμα η λύση του προβλήματος του διπλού περιθωρίου κέρδους ή του προβλήματος του free – riding θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης έναντι άλλων ανταγωνιστών. Όμως υπάρχει κίνδυνος, η υιοθέτηση κάθετων περιορισμών να μην οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην δομή που χρησιμοποιούν αλλά απλά να μειώσουν των ανταγωνισμό σε άλλες ανταγωνιστικές κάθετες δομές.
Λέξη κλειδί :Καθετοποίηση
Πολιτική του ανταγωνισμού
Intra-brand
Inter-brand
Ημερομηνία :28-02-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Diamantopoulos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf