ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Shipping finance: constructing the optimal portfolio in the shipping sector
Εναλλακτικός τίτλος :Χρηματοοικονομικά της ναυτιλίας: κατασκευάζοντας το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο στο ναυτιλιακό τομέα
Δημιουργός :Kourtidis, Konstantinos G.
Συντελεστής :Topaloglou, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Skouras, Spyros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Includes bibliographical references.
Φυσική περιγραφή :26 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5761
Περίληψη :In the present thesis we will try to investigate the possible risk measures an investor could use, as well as a brief investigation of the Shipping Sector and the practical and not only risk the maritime companies face as well as the main financial means the sector has. Following that, we will try to construct the optimal portfolio using a Risk Measure and observe if a financial agent should consider building a portfolio in the sector or not.
Στην παρούσα εργασία, γίνεται αναφορά στα μέτρα κινδύνου που ένας επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει, τον τρόπο χρηματοδότησης του ναυτιλιακού τομέα, και την βέλτιστη πολιτική μιας εταιρίας ή ενός επενδυτή για την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου, που περιέχει διάφορα ταξίδια με φορτίο σαν περιουσιακά στοιχεία
Λέξη κλειδί :Maritime
Finance
Portfolio
Ιnvestment
Risk measures
Ναυτιλία
Χρηματοοικονομικά
Xαρτοφυλάκιο
Eπένδυση
Mέτρα κινδύνου
Διαθέσιμο από :2018-02-09 11:22:37
Ημερομηνία έκδοσης :02/01/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-02-09 11:22:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kourtidis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf

Kourtidis_2017.zip