ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Herding στις χρηματοοικονομικές αγορές
Δημιουργός :Πετρή, Σταυρούλα
Συντελεστής :Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :108σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά να ορίσει την έννοια του herding στις χρηματοοικονομικές αγορές καθώς και συναφών εννοιών, όπως οι χρηματιστηριακές κρίσεις και μόδες, η ψυχολογία του πλήθους καθώς και το γενικότερο πλαισίο της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής στην οποία εμπίπτουν. Στην συνεχεία, στα πλαίσια της ανάπτυξης της Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς η οποία αποτελεί την πρώτη επιστημονική προσέγγιση των χρηματαγορών και αγορών κεφαλαίου γενικότερα και η οποία αντιθίθεται με την έννοια του ίδιου του herding, πραγματοποιείται ο διαχωρισμός μεταξύ ορθολογικών και μη ορθολογικών επενδυτών. Ακολουθούν υποδείγματα εντοπισμού του herding καθώς και η εξέταση του herding στο μοντέλο agent και principal. Τέλος, γίνεται αναφορά σε εμπειρικές μελέτες σχετικά με το herding σε παγκόσμια κλίμακα όπως προσδιορίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και οι οποίες αποδεικνύουν την κοινή συμπεριφορά την οποία ακολουθούν οι επενδυτές, ανεξάρτητα από τον τύπο τους.
Λέξη κλειδί :Herding
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Αποτελεσματική αγορά
Principal-agent problems
Ημερομηνία :31-01-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Petri_2013.pdf

Τύπος: application/pdf