ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Λογισμικό ελεγκτή SDN: μία βιβλιογραφική και συγκριτική μελέτη
Δημιουργός :Κουμουνδούρος, Ηλίας
Συντελεστής :Ξυλωμένος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια, η Δικτύωση που Ορίζεται με Λογισμικό (Software Defined Networking, SDN) έχει γίνει θέμα αιχμής, και από εμπορική και από ερευνητική άποψη. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ο διαχωρισμός του επιπέδου ελέγχου από το επίπεδο δεδομένων που η SDN προτάσσει, αποτελεί το αντίδοτο στην απολίθωση του Διαδικτύου. Μία πρόκληση που αντιμετωπίζει όμως η κοινότητα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αφορά την αξιολόγηση των ενθουσιωδών ισχυρισμών των παρόχων τεχνολογίας SDN. Σε αυτή την εργασία, επιδιώκουμε την συγκριτική ανάλυση ελεγκτών SDN χρησιμοποιώντας μετρικές και τεχνικές αποδεκτές από την κοινότητα της τεχνολογίας λογισμικού. Ξεκινούμε με μία εισαγωγή στην SDN, στην έννοια του ελεγκτή και στη σημασία αυτής. Επιθεωρούμε το ερευνητικό υπόβαθρο του αντικειμένου, καθώς και τις διαθέσιμες λύσεις ελεγκτή SDN. Συνεχίζουμε με μία σύντομη εισαγωγή στις μετρικές τεχνολογίας λογισμικού. Επιλέγουμε κατάλληλες μετρικές, επιχειρούμε την αξιολόγηση τους και στοιχειοθετούμε εμπεριστατωμένα τις επιλογές μας. Κατόπιν, προχωρούμε στη συγκριτική ανάλυση των ελεγκτών με βάση τις επιλεχθείσες μετρικές. Ακολουθεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συζήτηση επ’αυτών. Ολοκληρώνουμε την εργασία με παρατηρήσεις και προτάσεις σε σχέση με το μέλλον της έρευνας στην SDN.
Software Defined Networking (SDN) has been a hot commercial and research topic in recent years. Many researchers claim that, by decoupling the control and data planes, it presents an antidote to the ossification of the Internet. The proposition for a centralized control plane does indeed promise to solve many of the problems posed by the traditional Internet architecture; however, the ICT community is challenged in terms of assessing the overhyped claims made by SDN technology vendors. In this thesis, we attempt a comparison of two SDN controller software solutions, using metrics and techniques accepted by the software engineering community, along with conducting a survey on the subject. We start with an introduction to SDN, the controller concept and its significance. We discuss prior research in this area and existing controller software. We continue with a short introduction to software engineering metrics. We choose appropriate metrics, attempt to evaluate them and justify their selection in the context of this work. We then proceed with a comparative analysis of the controllers based on the selected metrics. Afterwards, the results are presented and discussed upon. We conclude with remarks and suggestions on future research.
Ημερομηνία :30-09-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koumoundouros_2016.pdf

Τύπος: application/pdf