ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευρώπη 2020: η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημιουργός :Ποθητού, Εμμανουέλα
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η στρατηγική Europe 2020 είναι η δεκαετής αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, η οποία έχει ως αφετηρία το έτος 2010. Ο κεντρικός σκοπός της είναι η καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης και η ενίσχυση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό η στρατηγική αυτή θέτει πέντε πρωταρχικούς στόχους για την ΕΕ προς εκπλήρωση μέχρι το 2020, που αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι στόχοι αυτοί είναι αλληλένδετοι και ενισχύουν ο ένας τον άλλο. Ουσιαστικά σημειώνουν την πρόοδο που θα πρέπει να πραγματοποιήσει η ΕΕ στους πέντε αυτούς τομείς και συνδυάζουν την εθνική και ευρωπαϊκή δράση. Επιπλέον πλαισιώνονται από επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, οι οποίες αναλύονται παρακάτω παράλληλα με τους στόχους. Συγχρόνως με τις εμβληματικές πρωτοβουλίες δρουν προς την επίτευξη των στόχων, η ενιαία αγορά, ο προϋπολογισμός και τα μέσα εξωτερικής πολιτικής.
Λέξη κλειδί :Ευρώπη 2020
Europe 2020
Αναπτυξιακή στρατηγική
Απασχόληση
'Ερευνα και ανάπτυξη
Κλιματική αλλαγή
Ενεργειακή βιωσιμότητα
Εκπαίδευση
Κοινωνικός αποκλεισμός
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pothitou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf