ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Political business cycles in Greece from 1974 to 2016
Δημιουργός :Soursou, Symeoni-Eleni
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :160p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The aim of this thesis is to investigate the assumption of Political Business Cycles about the Third Hellenic Republic. The examined period is from 1974 to 2016, based on data that has been published on the Word Bank & OECD data sets. Furthermore, the political intervention is examined, in order to deduct if there is a connection between the dept crisis & political interference.
Λέξη κλειδί :Political business cycles theory
Partisan theory
Electoral cycle
Partisan cycle
Monetary policy
Fiscal policy
Right-wing party
Left-wing party
Growth
Inflation
Unemployment
Philips curve
Liberals
Socialists
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Soursou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf