ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εχθρικές εξαγορές ως μηχανισμός εταιρικής διακυβέρνησης
Δημιουργός :Αλμπάν, Μερτίρι
Συντελεστής :Πεχλιβάνος, Λάμπρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας εργασίας θα αποτελέσει η εξέταση του φαινομένου των εχθρικών εξαγορών μέσα από διάφορες πτυχές, καθώς πέρα απ'τις όποιες αδυναμίες και προβλήματα, αποτελούν στην ουσία ένα από τα κυριότερα εργαλεία εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος της εξέτασης του φαινομένου είναι η διαπίστωση ή όχι της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού, τα κίνητρα των εμπλεκόμενων πλευρών και η ανάλυση των κύριων γνωρισμάτων τους. Για το λόγο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια στη συγκεκριμένη εργασία, να εξεταστούν σημαντικά φαινόμενα που κρίνονται άξια αναφοράς.
Λέξη κλειδί :Εχθρικές εξαγορές
Εταιρική διακυβέρνηση
Αποτελεσματικότητα
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: mertiri_2017.pdf

Τύπος: application/pdf