ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αγοραία αξία των λογιστικών κερδών έναντι αυτής των συνολικών κερδών
Δημιουργός :Σαγρέδος, Λουκάς
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αναπτύχθηκε η έννοια της αγοραίας αξίας της λογιστικής πληροφορίας, των λογιστικών κερδών, των συνολικών κερδών κ.τ.λ, οι έννοιες που μέχρι τότε ήταν ασήμαντες για την διεθνή αγορά. Παράλληλα, οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών άρχισαν να αποκτούν ενδιαφέρον προσελκύοντας ένα πλήθος ενδιαφερόμενων μερών το οποίο ήθελε να επενδύσει τα κεφάλαιά του. Πώς όμως επηρεάζεται η διεθνής αγορά από την αγοραία αξία που κατέχει η πληροφορία, τα λογιστικά και τα συνολικά κέρδη; Ποιός είναι ο πιο αξιόπιστος παράγοντας για έναν επενδυτή ο οποίος θέλει να επενδύσει τα κεφάλαιά του; Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκεκριμένα, γίνονται εκτενείς αναφορές και μελέτες στο σύνολο της εργασίας και πραγματοποιείται μια στατιστική μελέτη μεταξύ της αγοραίας αξίας των λογιστικών κερδών και των συνολικών κερδών για να διαπιστώσουμε ποιός παράγοντας είναι στατιστικά σημαντικός και μπορεί να ερμηνευθεί καλύτερα. Εν συνεχεία, η έρευνα εφαρμόζεται σε διεθνές επίπεδο και γίνεται σύγκριση μεταξύ των διάφορων χωρών διαχρονικά αλλά και για συγκεκριμένα χρόνια. Τα αποτελέσματα, μας παρουσιάζουν μεγαλύτερη ερμηνεία στην αγοραία αξία των λογιστικών κερδών.
Λέξη κλειδί :Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Αγοραία αξία
Λογιστικό κέρδος
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: sagredos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf