ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική Προστιθέμενη Αξία και απόδοση μετοχών
Δημιουργός :Πολίτης, Ιωάννης
Συντελεστής :Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το θέμα της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας (Economic Value Added or EVA). Η Οικονομική Προστιθέμενη Αξία αποτελεί μία νεοεμφανιζόμενη μέθοδο αποτίμησης της αξία των επιχειρήσεων. Η ίδια βασίζεται στη δημιουργία πραγματικού οικονομικού κέρδους. Μάλιστα, οι Joel Stern και Stern Stewart, που ανέπτυξαν τη μεθοδολογία αυτή, είναι πεπεισμένοι πως εκείνη υπερέχει έναντι των παραδοσιακών μεθόδων αποτίμησης. Την πεποίθηση αυτή ο Stewart σε νεότερη μελέτη του το 2014, επιδίωξε να επαληθεύσει, αναπτύσσοντας έτσι ένα οικονομετρικό μοντέλο για την τεκμηρίωση της υψηλής συσχέτισης μεταξύ της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας με την αγοραία αξία της επιχείρησης. Η εμφάνιση του μοντέλου αυτού έδωσε το έναυσμα για την διενέργεια νέας εξέτασης στο σύνολο των βρετανικών εισηγμένων εταιρειών, πλην ορισμένων συγκεκριμένων κλάδων, για τα δεδομένα των ετών 2010 έως 2015. Με τη νέα εξέταση, προέκυψαν συναφή αποτελέσματα, τα οποία τοποθετούνται υπό το πρίσμα της ίδια λογικής με την πεποίθηση του Bennett Stewart. Ως εκ τούτου, προέκυψε υψηλή ερμηνευτική ικανότητα του δείκτη μεταβολής της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας (EVA Momentum) αναφορικά με τη μετοχική απόδοση της επιχείρησης (Total Stock Return), σε αντίθεση με λοιπές παραδοσιακές προσεγγίσεις για την αποτίμηση της αγοραίας αξίας.
Λέξη κλειδί :Οικονομική Προστιθέμενη Αξία
Economic Value Added (EVA)
Αποτίμηση επιχειρήσεων
Ημερομηνία :31-10-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: politis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf