ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Three essays on monetary policy and international financial markets
Δημιουργός :Bratis, Theodoros D.
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :434p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5311
Περίληψη :This thesis is divided to 4 chapters. Chapter 1 describes the creditor moral hazard during EMU crisis. Chapter 2 discusses the linkages between the transmission of monetary policy and sovereign bond spreads. Chapter 3 discusses the Tobin Taxation over financial transactions. Chapter 4 approaches the systemic risk and financial market contagion under the context of bank and sovereign credit markets.
Λέξη κλειδί :Monetary policy
Financial crisis
Eurozone
Banks
Διαθέσιμο από :2017-03-28 16:08:28
Ημερομηνία έκδοσης :01/30/2015
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-03-28 16:08:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bratis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf