ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Is Personal Branding pushing the epistemological boundaries of marketing?
Δημιουργός :Zarkada, Anna K.
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49p.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5309
Περίληψη :Personal branding, a fast-growing body of popular literature, is so far ignored or scorned by academics. Utilising discourse analysis, this paper reviews definitions of personal branding, identifies the epistemological issues they raise and highlights the inconsistencies that point towards its interpretation as a frantic attempt by marketers to expand the market for their services. It re-defines the concept and positions it within the service-dominant logic of marketing and the corporate branding literature thus relieving the tensions caused by the product-based orientation of the extant literature.The value of the work lies in the positioning of personal branding as an analytical tool for understanding people as the common ground between theory and practice. It suggested that the time is ripe for marketing scholars to re-examine both themselves and the role of marketing as a tool for satisfying the emotional needs of people living in a world of flux.
Λέξη κλειδί :Personal branding
Discourse analysis
Corporate branding theory
Conceptual model
Service-dominant logic
Διαθέσιμο από :2017-03-16 15:34:41
Ημερομηνία έκδοσης :2014
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-03-16 15:34:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zarkada_2014.pdf

Τύπος: application/pdf