ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The economics of global warming: a critical assessment
Δημιουργός :Vlachou, Andriana
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :28p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5285
http://dx.doi.org/10.1080/08935690009359026
Βιβλιογραφική Σημείωση :Published in: "Rethinking Marxism", Vol.12, no.4, pp. 90-116 (Winter 2000)
Περίληψη :Global warming is expected to increase global mean temperature by 1.5 to 4.5 degrees C sometime between 2030 to 2100, resulting in changes in the patterns of precipitation, a rise in the sea level, increased natural hazards, and other significat impacts.
Λέξη κλειδί :global warming
damage valuations
control costs
policy design
class aspects and conflicts
Διαθέσιμο από :2017-03-08 12:09:45
Ημερομηνία έκδοσης :30/11/2000
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-03-08 12:09:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :