ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :On some approaches on university ranking system
Εναλλακτικός τίτλος :Ορισμένες προσεγγίσεις στο σύστημα κατάταξης των πανεπιστημίων
Δημιουργός :Stavraki, Stavroula Dimitrios
Συντελεστής :Ψαράκης, Στέλιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ. : πίν. ; σχ.
Γλώσσα :en
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 92-99
Περίληψη :In the modern globalized environment relentless post-capitalist or market (G. Means, D. Schneider), innovation and quality improvement are key bargaining power and based on these, all kinds of institutions, organizations, businesses, communities and nations at large are invited to address the transform ants at breakneck speed phenomena, such as: Competitive, globalized education progressively steadily and irreversibly, economics, entrepreneurship and international market, political and social currents threatening scarcity afflicting much of the planet.And of course the question that inevitably arises is how the University is a leading institution of social, economic, political, cultural and demographic development and progress, participates reacts to this unique cosmogony being done.The University, as most globalized social institution and recognized driver of economic, social development and progress, for several years asked to provide solutions to the above phenomena. Also, is invited to meet the requirements of the challenges for the preservation of peace and security, improve quality of life, the dynamic development of the economy, restoring respect to the moral values and the improvement of social behavior
Λέξη κλειδί :Educational institutions
Evaluation techniques
Higher education
Quality standards
Πανεπιστήμιο
Αξιολογηση Πανεπιστήμια
Έλεγχος ποιότητας
Ημερομηνία έκδοσης :2013

Αρχείο: Stavraki_2013.pdf

Τύπος: application/pdf