ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Internet of things : εφαρμογή σε έξυπνες πόλεις
Δημιουργός :Μπούρα, Αικατερίνη
Συντελεστής :Αποστολόπουλος, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Πληροφοριακά συστήματα
Διαδίκτυο
Λογισμικό
Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
Ημερομηνία έκδοσης :02-2015

Αρχείο: Boura_2015.pdf

Τύπος: application/pdf