ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δεδομένα μεγάλης κλίμακας και δημιουργία μορφοτύπων
Εναλλακτικός τίτλος :Big data and profiling
Δημιουργός :Μπαρλίγκας, Άγγελος
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Δίκτυο πληροφορικής
Πληροφοριακά συστήματα
Προστασία δεδομένων
Ιδιωτικότητα
Συλλογή δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :02-2015

Αρχείο: Barligkas_2015.pdf

Τύπος: application/pdf