ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ΑΠΕ: Ηλιακή Ενέργεια
Δημιουργός :Μιχαηλίδου, Σταματία
Συντελεστής :Βλάχου, Ανδριάνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :149σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Περιλαμβάνει περίληψη
Λέξη κλειδί :Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
Ηλιακή ενέργεια
Οικολογία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2013

Αρχείο: MICHAILIDOU_2013.pdf

Τύπος: application/pdf