ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Από την ορκωμοσίαν των νέων σπουδαστών: ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Κυβερνήσεως κ.Παττακός ο Υπουργός Συντονισμού κ.Μακαρέζος και ο Πρύτανις κ.Ανδρεάδης κατά την ανάκρουσιν του Εθνικού Ύμνου
Εκδότης :Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος :Image
Φυσική περιγραφή :[σ. 72a]
237.8 KB
Γλώσσα :ελληνική
Περίληψη :Φωτογραφία χωρίς αρίθμηση ανάμεσα σε σελ.72 και 73
Κάλυψη :1967-1968
Ημερομηνία έκδοσης :[1968]
Πηγή :Επετηρίς διοικητική 1967-1968
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0345.pdf

Τύπος: application/pdf