ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Aircrack-ng Software Suite
Δημιουργός :Μακρυγεώργου, Αργύρης
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Μαριάς, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Το Aircrack-ng αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο επίθεσης έναντι του WEP και το WPA-PSK για δίκτυα 802.11. Στόχος της διπλωματικής είναι να καταγραφούν οι αδυναμίες του WEP ΚΑΙ WPA και ο τρόπος αξιοποίησής του από το aircrack-ng και να σχεδιαστεί ένα σενάριο επίθεσης και επίδειξης της με χρήση Linux πλατφόρμας.
Λέξη κλειδί :Πληροφοριακά συστήματα
Μεθοδολογία
Διαδίκτυο Εφαρμογές Ασφάλεια
Νέες τεχνολογίες
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Ημερομηνία έκδοσης :08-2012

Αρχείο: Makrigeorgou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf