ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An investigation of the Poisson control charts
Εναλλακτικός τίτλος :Μελέτη διαγραμμάτων ελέγχου για την Poisson κατανομή
Δημιουργός :Papadimas, Dimitrios G.
Συντελεστής :Psarakis, Stelios (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123p.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Charts
Distribution
Statistical models
Statistical analysis
Ημερομηνία έκδοσης :07-2014

Αρχείο: Papadimas_2014.pdf

Τύπος: application/pdf