ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αλγόριθμος αυτόματης αποκοπής καταλήξεων στην ελληνική γλώσσα
Δημιουργός :Μυγδάνης, Γιάννης
Συντελεστής :Καλαμπούκης, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Αλγόριθμοι
Διαδίκτυο
Πληροφοριακά συστήματα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2013

Αρχείο: Mygdanis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf