ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θέματα αγροτικής ανάπτυξης στα Βορειοανατολικά 2000-2005. Χρήσεις του GIS. Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου στο Δ. Χαλανδρίου
Δημιουργός :Τζάνος, Μάριος Δ.
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Καφέζα, Ελεάνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μεθόδους στην Κτηματαγορά (part-time)
Λέξη κλειδί :Αγροτική ανάπτυξη
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Αγορά ακινήτων
Στατιστική μέθοδος
Εκτίμηση ακινήτων
Ημερομηνία έκδοσης :01-2015

Αρχείο: Tzanos_2015.pdf

Τύπος: application/pdf