ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Time series and forecasting
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση χρονοσειρών και πρόβλεψη τιμών
Δημιουργός :Kazatzi, Angeliki V.
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Dellaportas, Petros (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Time series
Forecasting techniques
Data analysis
Statistical data
Ημερομηνία έκδοσης :02-2015

Αρχείο: Kazatzi_2015.pdf

Τύπος: application/pdf