ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Recent developments in adaptive control charts
Εναλλακτικός τίτλος :Πρόσφατες εξελίξεις στα προσαρμοστικά διαγράμματα ελέγχου
Δημιουργός :Poulopoulos, Ioannis-Leonidas
Συντελεστής :Psarakis, S. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Ελληνικά
Λέξη κλειδί :Statistics
Statistical analysis
Quality control
Business
Ημερομηνία έκδοσης :01-2013

Αρχείο: Poulopoulos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf