ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Forecasting NBA basketball outcomes and evaluating betting strategies
Δημιουργός :Papaioannou, George P.
Συντελεστής :Dellaportas, Petros (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens Unversity of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Forecasts
Data collecting
Evaluation
Statistics
Ημερομηνία έκδοσης :09-2014

Αρχείο: Papaioannou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf