ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :1o Μέρος: Επιχειρηματικό σχέδιο για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία - η περίπτωση της Alpha αστικά ακίνητα. 2ο Μέρος: Έκθση εκτίμησης και μελέτη αξιοποίησης επιχειρηματικού πάρκου Σπάτων Πέτρα Γυαλού
Δημιουργός :Καρδαράς, Ιωάννης Κ.
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :119σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (Part-time)
Λέξη κλειδί :Αγορά ακινήτων
Επενδύσεις
Εταιρεία
Τράπεζα
Πωλήσεις
Αξία των συναλλαγών
Στατιστική
Νομοθεσία
Ημερομηνία έκδοσης :07-2014

Αρχείο: Kardaras_2014.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: spata_orio_ep.zip

Τύπος: application/pdf