ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ομοιότητα και εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας στο Mobile marketing
Δημιουργός :Κατσή, Ασπασία
Συντελεστής :Βασσάλος, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Τηλέφωνο
Εταιρεία
Συλλογή δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Διαφήμιση
Διαφημιστική απήχηση
Ημερομηνία έκδοσης :01-2014

Αρχείο: Katsi_2014.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Projects.rar

Τύπος: application/pdf