ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Model based testing, διερεύνηση και συσχετίσεις με άλλες μορφές τεχνικών ελέγχου
Δημιουργός :Σωκράτους, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Μαλεύρης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Λογισμικό
Τιμή
Στατιστική μέθοδος
Πληροφορική
Ποιοτικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
Έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης :09-2013

Αρχείο: Sokratous_2013.pdf

Τύπος: application/pdf