ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Computational offloading: Μέθοδοι και αρχιτεκτονικές για δυναμική εκφόρτωση υπολογισμών από κινητές συσκευές προς το υπολογιστικό νέφος
Δημιουργός :Κυνηγόπουλος, Θεόδωρος
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Αρχιτεκτονική Πληροφοριακων συστημάτων
Γλώσσα προγραμματισμού
Πληροφοριακά συστήματα Ασφάλεια
Ηλεκτρονικές φορητές συσκευές
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης :02-2014

Αρχείο: Kynigopoulos_2014.pdf

Τύπος: application/pdf