ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Design and Implementation of a Multipath Receiver-driven Transport Protocol in a Publish-Subscribe Network
Δημιουργός :Thomas, Yiannis
Συντελεστής :Xylomenos, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University Of Economics and Business. Postgraduate in Informtion systems
Includes abstract
Λέξη κλειδί :Information technology
Information systems
Computer networks
Applied Informatics
Ημερομηνία έκδοσης :03-2012

Αρχείο: Thomas_2012.pdf

Τύπος: application/pdf