ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γεωοικονομικαί μελέται επί των χωρών εκτεινομένων ως επί το πλείστον επί τραπεζοειδών τμημάτων της γης
Δημιουργός :Μισταρδής, Γασπ. Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :258σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τόμος Ι: Α. Ευρωπαϊκή και Ασιατική Ρωσία (Φιννο-Σαρματική και Σιβηρική Τράπεζα). Β. Αυστραλία (Αυστραλιανή τράπεζα)
Ημερομηνία έκδοσης :19--

Αρχείο: 11871.pdf

Τύπος: application/pdf