ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Matrix Factorization for Point-of-Interest Recommendation on the user’s route
Δημιουργός :Μαρούλης, Ευστάθιος
Συντελεστής :Kalogeraki, Vana (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate in Information systems.
Includes abstract
Λέξη κλειδί :Data mining
Matrix factorization
Online social networks
Java (Computer program language)
Applied Informatics
Ημερομηνία έκδοσης :02-2015

Αρχείο: maroulis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf