ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Modelling of interest rates using the Health - Jarro - Morton equations with applications in portfolio theory
Εναλλακτικός τίτλος :Μοντελοποίηση των επιτοκίων χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Health - Jarro - Morton με εφαρμογές στη θεωρία χαρτοφυλακίου
Δημιουργός :Gkermani, Sotiraki
Συντελεστής :Yannacopoulos, Athanasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Interest rate
Statistics
Bond market
Management
Ημερομηνία έκδοσης :07-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkermani_2015.pdf

Τύπος: application/pdf