ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Analysis of software pricing strategies
Δημιουργός :Δαρειωτάκη, Θεοδώρα
Συντελεστής :Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate in Applied Economics and Finance
Λέξη κλειδί :New technology
Software engineering
Pricing
Software
Economics
Ημερομηνία έκδοσης :05-2009

Αρχείο: Dariotaki_2009.pdf

Τύπος: application/pdf